1. Polska 61 lotów
2. Niemcy 16 lotów
3. Norwegia 14 lotów
4. Hiszpania 12 lotów
5. Szwecja 5 lotów
6. Belgia 4 loty
7. Holandia 4 loty
8. Portugalia 4 loty
9. Wielka Brytania 4 loty
10. Finlandia 3 loty
11. Cypr 2 loty
12. Francja 2 loty
13. Grecja 2 loty
14. Gruzja 2 loty
15. Islandia 2 loty
16. Malta 2 loty
17. Węgry 2 loty
18. Włochy 2 loty
19. Czechy 1 lot