1. Polska 67 lotów
2. Niemcy 19 lotów
3. Norwegia 16 lotów
4. Hiszpania 12 lotów
5. Szwecja 5 lotów
6. Belgia 4 loty
7. Holandia 4 loty
8. Portugalia 4 loty
9. Wielka Brytania 4 loty
10. Włochy 4 loty
11. Finlandia 3 loty
12. Cypr 2 loty
13. Francja 2 loty
14. Grecja 2 loty
15. Gruzja 2 loty
16. Islandia 2 loty
17. Malta 2 loty
18. Ukraina 2 loty
19. Węgry 2 loty
20. Czechy 1 lot
21. Irlandia 1 lot