1. Polska 57 lotów
2. Niemcy 16 lotów
3. Hiszpania 12 lotów
4. Norwegia 12 lotów
5. Szwecja 5 lotów
6. Belgia 4 loty
7. Holandia 4 loty
8. Finlandia 3 loty
9. Cypr 2 loty
10. Francja 2 loty
11. Grecja 2 loty
12. Gruzja 2 loty
13. Islandia 2 loty
14. Malta 2 loty
15. Portugalia 2 loty
16. Wielka Brytania 2 loty
17. Węgry 2 loty
18. Włochy 2 loty
19. Czechy 1 lot